3 و 5 دقیقه با استاد رائفی پور

عشق نیست ، فقط ترشح یه هورمونه

عشق نیست ، فقط ترشح یه هورمونه ویژه

🔊 عشق نیست ، فقط ترشح یه هورمونه 💠 استاد رائفی پور 📝 زنان ونوسی 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

برای اونیکه به پاش وایمیسته عشق نمی ورزه ، ولی ...

برای اونیکه به پاش وایمیسته عشق نمی ورزه ، ولی ... ویژه

🔊 برای اونیکه به پاش وایمیسته عشق نمی ورزه ، ولی ... 💠 استاد رائفی پور 📝 زنان ونوسی 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

آیه عجیب  قرآن برای  کفار

آیه عجیب قرآن برای کفار ویژه

🔊 آیه عجیب قرآن برای کفار 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #فضائل_حضرت_زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

رفاه بد نیست ، رفاه زدگی بده

رفاه بد نیست ، رفاه زدگی بده ویژه

🔊 رفاه بد نیست ، رفاه زدگی بده 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن

چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن ویژه

🔊 چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

اسوه  زنان بودن ، حداقل مقام  حضرت زهرا سلام الله علیها

اسوه زنان بودن ، حداقل مقام حضرت زهرا سلام الله علیها ویژه

🔊 اسوه زنان بودن ، حداقل مقام حضرت زهرا سلام الله علیها 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

در  جامعه رفاه زده ،  خدا وجود نداره

در جامعه رفاه زده ، خدا وجود نداره ویژه

🔊 در جامعه رفاه زده ، خدا وجود نداره 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم

الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم ویژه

🔊 الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

خدا رو چجوری اذیت کردن؟

خدا رو چجوری اذیت کردن؟ ویژه

🔊 خدا رو چجوری اذیت کردن؟ 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

فضل و رحمت خدا چیست؟

فضل و رحمت خدا چیست؟ ویژه

🔊 فضل و رحمت خدا چیست؟ 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir