3 و 5 دقیقه با استاد رائفی پور

چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن

چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن ویژه

🔊 چون در رفاه زندگی می کنن اعتراضی هم ندارن 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

اسوه  زنان بودن ، حداقل مقام  حضرت زهرا سلام الله علیها

اسوه زنان بودن ، حداقل مقام حضرت زهرا سلام الله علیها ویژه

🔊 اسوه زنان بودن ، حداقل مقام حضرت زهرا سلام الله علیها 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

در  جامعه رفاه زده ،  خدا وجود نداره

در جامعه رفاه زده ، خدا وجود نداره ویژه

🔊 در جامعه رفاه زده ، خدا وجود نداره 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم

الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم ویژه

🔊 الگوهای اصلی زندگیمون رو فراموش کردیم 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران _ شب سوم 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

خدا رو چجوری اذیت کردن؟

خدا رو چجوری اذیت کردن؟ ویژه

🔊 خدا رو چجوری اذیت کردن؟ 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

فضل و رحمت خدا چیست؟

فضل و رحمت خدا چیست؟ ویژه

🔊 فضل و رحمت خدا چیست؟ 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

تمایلات تو میشه عقلانیت تو

تمایلات تو میشه عقلانیت تو ویژه

🔊 تمایلات تو میشه عقلانیت تو 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

اگر حضرت زهرا (س) نبودن یک دونه شیعه نداشتیم

اگر حضرت زهرا (س) نبودن یک دونه شیعه نداشتیم ویژه

🔊 اگر حضرت زهرا (س) نبودن یک دونه شیعه نداشتیم 💠 استاد رائفی پور 📝 فضائل حضرت زهرا (س) 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم

به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم ویژه

🔊 به اندازه یک نسل یابهشت میبرن یا جهنم 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

زن ، کارش آدم ساختن

زن ، کارش آدم ساختن ویژه

🔊 زن ، کارش آدم ساختن 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir