3 و 5 دقیقه با استاد رائفی پور

نگاه اقتصادی به سوریه

نگاه اقتصادی به سوریه ویژه

🔊 نگاه اقتصادی به سوریه 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

حجاب و حفظ جامعه

حجاب و حفظ جامعه ویژه

🔊 حجاب و حفظ جامعه 💠 استاد علی اکبر رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

حیوانات در نگاه یهود

حیوانات در نگاه یهود ویژه

🔊 حیوانات در نگاه یهود 💠 استاد علی اکبر رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

مراقب تفکر مُرجئه باش

مراقب تفکر مُرجئه باش ویژه

🔊 مراقب تفکر مُرجئه باش 💠 استادرائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

از خونه خودت شروع کن

از خونه خودت شروع کن ویژه

🔊 از خونه خودت شروع کن 💠 استاد رائفی پور 📝 نقش زن در جامعه و خانواده 🗓 مهر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

سخن استاد با مادران

سخن استاد با مادران ویژه

شبکه من و تو با سریال شروع کرد

شبکه من و تو با سریال شروع کرد ویژه

خونه گرون نشد ، ریال بی ارزش شد

خونه گرون نشد ، ریال بی ارزش شد ویژه

⭕ خونه گرون نشد ، ریال بی ارزش شد 💠 استاد رائفی پور 📝 تحلیل مسایل سیاسی روز دنیا 🗓 تیر ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

یکی مثل مردم - راه های ارتباط با جوانان - 95 تهران

یکی مثل مردم - راه های ارتباط با جوانان - 95 تهران ویژه

تشیعی که به دست ما رسید - اهمیت امام شناسی - شهادت امام موسی کاظم(ع) خرداد93 - تهران

تشیعی که به دست ما رسید - اهمیت امام شناسی - شهادت امام موسی کاظم(ع) خرداد93 - تهران ویژه