3 و 5 دقیقه با استاد رائفی پور

رازِ پایانِ غیبت

رازِ پایانِ غیبت ویژه

رازِ پایانِ غیبت 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #احیا_نیمه_شعبان 🔰 تهران _ ۹۸ 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

امامی که قلب ها در دست اوست

امامی که قلب ها در دست اوست ویژه

💠 استاد رائفی پور 📝 احیا نیمه شعبان تهران ۹۸ 📌پیشنهاد دانلود 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐

مدیریت جغرافیاییِ امام زمان (عج) برای شیعیان

مدیریت جغرافیاییِ امام زمان (عج) برای شیعیان ویژه

مدیریت جغرافیاییِ امام زمان (عج) برای شیعیان 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #احیا_نیمه_شعبان_تهران ۹۸ 📌#پیشنهاد_دانلود 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

بعضی جاها امام زمان (عج) نمیزارن گناه کنی

بعضی جاها امام زمان (عج) نمیزارن گناه کنی ویژه

بعضی جاها امام زمان (عج) نمیزارن گناه کنی 💠 استادرائفی پور 📝 احیانیمه شعبان تهران ۹۸ 📌پیشنهاددانلود 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

حق الناس رو هم امام زمان (عج) فُرجه میدن

حق الناس رو هم امام زمان (عج) فُرجه میدن ویژه

حق الناس رو هم امام زمان (عج) فُرجه میدن 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #احیا_نیمه_شعبان 🗓 ۹۸ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

رافت امام زمان (عج) فرق داره

رافت امام زمان (عج) فرق داره ویژه

رافت امام زمان (عج) فرق داره 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #احیا_نیمه_شعبان 🗓 ۹۸ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

تو خیمه ی دشمن بود ، اما به #امام زمانش (عج) فکر میکرد

تو خیمه ی دشمن بود ، اما به #امام زمانش (عج) فکر میکرد ویژه

🔉 تو خیمه ی دشمن بود ، اما به #امام زمانش (عج) فکر میکرد 💠 #استاد_رائفی_پور 📝 #احیا_نیمه_شعبان 🗓 ۹۷ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

مبانی آزمایش اهل بیت ع هستند

مبانی آزمایش اهل بیت ع هستند ویژه

مبانی آزمایش اهل بیت ع هستند استاد رائفی پور اهمیت وجود امام حسین ع 19فروردین 98 - تهران

چرا همجنس گرایی زیاد شده؟

چرا همجنس گرایی زیاد شده؟ ویژه

🔊 چرا همجنس گرایی زیاد شده؟ 💠 استاد رائفی پور 📝 زنان ونوسی 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir

یکم من رو زن نبین ، آدم ببین

یکم من رو زن نبین ، آدم ببین ویژه

🔊 یکم من رو زن نبین ، آدم ببین 💠 استاد رائفی پور 📝 زنان ونوسی 🗓 ۹۶ _ تهران 📲 سایر کلیپ ها در کانال زیر 👇 🔰 @matafrazavi 🌐 yek73.ir