موضوع سخنرانی   تعداد جلسات تاریخ مکان حجم زمان
تحولات سوریه دانــلــود
جلسه 1 19فروردین 92 مشهد (یک هفتاد و سوم )
تحولات سوریه دانــلــود
جلسه 2 20فروردین 92 مشهد (یک هفتاد و سوم )
تحولات سوریه دانــلــود
جلسه 3 21فروردین 92 مشهد (یک هفتاد و سوم )
هفت وادی تا ظهور دانــلــود  1جلسه 20 فروردین 92 مشهد (دانشگاه فردوسی) 69/05 01:41:16
امامت دانــلــود  جلسه 1 22 فروردین 92 تهران(حسینیه لباس فروشان) 14/06 01:03:31
امامت دانــلــود  جلسه 2 23 فروردین 92 تهران(حسینیه لباس فروشان) 12/04 0:53:40
امامت دانــلــود  جلسه 3 24 فروردین 92 تهران(حسینیه لباس فروشان) 43/03 01:03:00
امامت دانــلــود  جلسه 4 25 فروردین 92 تهران(حسینیه لباس فروشان) 42/02 01:01:08
امامت دانــلــود  جلسه 5 26 فروردین 92 تهران(حسینیه لباس فروشان) 43/03 01:15:32
ارض موعود ۳ (عهد 21) دانــلــود  1 جلسه 29 فروردین 92 تهران
یادواره شهید ادیبی دانــلــود  1 جلسه 5 اردیبهشت 92 کرمان
یمانی دروغین (عهد 22) دانــلــود  1 جلسه 19 اردیبهشت 92 تهران
 یمانی دروغین (عهد 22) دانــلــود  1 جلسه   19 اردیبهشت 92  تهران         
سبک زندگی دانــلــود  1 جلسه 20 اردیبهشت 92 (هیئت مکتب الصادق)
رئیس جمهور علوی دانــلــود  جلسه 1 2  خرداد 92 مشهد (یک هفتاد و سوم) 28/2 1:38:29
رئیس جمهور علوی دانــلــود  جلسه 2  3 خرداد 92  مشهد (یک هفتاد و سوم)   39/2  1:26:05    
در جمع معتکفین دانــلــود  1 جلسه 4 خرداد 92 شیراز 23 01:06:53
انتخابات- باید ها و نباید ها دانــلــود  1 جلسه 15خرداد 92 بهشهر
جاهلیت مدرن دانــلــود  1 جلسه 31 خرداد 92 کاشان 23/9 01:44:03
 مداحی و مناجات دانــلــود   1جلسه 4خرداد92    38/6  1:01:46     
نیمه شعبان دانــلــود  1 جلسه 2 تیر 92 تهران (مسجد صاحب الزمان) 36/02 01:03:07
امام زمان(جاهلیت مدرن) دانــلــود  جلسه 1 3 تیر 92 شاهرود 00:58:54
امام زمان(جاهلیت مدرن) دانــلــود  جلسه 2 4 تیر 92 شاهرود 00:53:08
امام زمان(جاهلیت مدرن) دانــلــود  جلسه 3 5 تیر 92 شاهرود 01:04:26
ارض موعود ۴(عهد 23)  دانــلــود 20 تیر 92 تهران
شب قدر 19 دانــلــود  1 جلسه 5 مرداد 92 مشهد (یک هفتاد و سوم) 28/06 01:11:07
شب قدر 21 دانــلــود  1 جلسه 7 مرداد 92 تهران (حسینیه موسی بن جعفر) 24/07 01:11:39
شب قدر 23 دانــلــود  1 جلسه 9 مرداد 92 تهران (حسینیه موسی بن جعفر) 23/09 01:09:20
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه1 10 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 21/05 01:02:21
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه2 11 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 22/02 00:54:51
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه3 12 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 20/04 00:59:04
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه4 13 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 22/03 00:32:26
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه5 14 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 20/06 00:59:45
حکومت امام زمان(عج) در روایات دانــلــود  جلسه6 15 مرداد 92 تهران (حسینیه امام سجاد) 21/04 01:02:01
باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت (عهد 24)  دانــلــود 24 مرداد 92 تهران
 بایدها و نبایدهای کار در عرصه مهدویت (عهد 24)  دانــلــود   24 مرداد 92  تهران         
باید و نباید‌های دشمن شناسی (عهد 25)  دانــلــود 7 شهریور 92 تهران
وهابیت و سلفی ها دانــلــود  1 جلسه 8 شهریور 92 تهران (سالن شهیدحیدری)
ظهر شهادت امام صادق دانــلــود  1 جلسه 11 شهریور 92 مشهد
شب شهادت امام صادق دانــلــود  1 جلسه 11 شهریور 92 مشهد 15/03 01:06:26
حکومت دینی دانــلــود  جلسه1 14 شهریور 92 اراک 10/1 01:27:31
حکومت دینی دانــلــود  جلسه2 14 شهریور 92 اراک 13/2 01:54:31
حکومت سکولار دانــلــود  1 جلسه 15 شهریور 92 اراک
سبک زندگی دانــلــود  1 جلسه 23 شهریور 92 تنکابن 45/07 02:12:55
ارض موعود ۵ (عهد 26)  دانــلــود 28 شهریور 92 تهران
تحولات سوریه دانــلــود  جلسه 1 6 مهر 92 دانشگاه شهید بهشتی 9/9 00:34:12
تحولات سوریه دانــلــود  جلسه 2 7 مهر 92 دانشگاه شهید بهشتی 10 00:34:48
ره توشه سفر کربلا دانــلــود  1 جلسه 6 مهر 92 مشهد (یک هفتاد و سوم)
ارض موعود 6 (عهد 27)  دانــلــود 18 مهر 92 تهران
ارض موعود 7 (عهد 28)  دانــلــود 9 آبان 92 تهران
مخاطب شناسی جریان مهدوی دانــلــود  1 جلسه 10 آبان 92 شیراز (دانشگاه علوم پزشکی) 15/08 01:31:40
بیعت با ائمه، عهد با خدا دانــلــود  1 جلسه 12 آبان 92 کرج 47/01 01:42:39
امام شناسی دانــلــود  جلسه 1 13 آبان 92 تهران(هیئت ملاصدرا) 9/89 00:56:56
امام شناسی دانــلــود  جلسه 2 14 آبان 92 تهران(هیئت ملاصدرا) 11/05 01:06:51
امام شناسی دانــلــود  جلسه 3 15 آبان 92 تهران(هیئت ملاصدرا) 13/03 01:16:59
امام شناسی دانــلــود  جلسه 4 16 آبان 92 تهران(هیئت ملاصدرا) 13/06 01:18:59
امام شناسی دانــلــود  جلسه 5 17 آبان 92 تهران(هیئت ملاصدرا) 13/02 01:16:17
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 1 21 آبان 92 شاهرود
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 2 22 آبان 92 شاهرود
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 3 23 آبان 92 شاهرود
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 4 24 آبان 92 شاهرود
بصیرت دانــلــود  جلسه 1 16 آذر 92 مشهد (یک هفتاد و سوم)
بصیرت دانــلــود  جلسه 2 17 آذر 92 مشهد (یک هفتاد و سوم)
بصیرت دانــلــود  جلسه 3 18 آذر 92 مشهد (یک هفتاد و سوم)
دانشجویی به سبک انتظار دانــلــود  1 جلسه 17 آذر 92 مشهد (دانشگاه فردوسی)
شهادت حضرت رقیه دانــلــود  1 جلسه 16 آذر 92 مشهد (مسجد اسکندری) 17 01:13:57
جاهلیت مدرن دانــلــود  1 جلسه 18 آذر 92 مشهد (دانشگاه امام رضا) 22/06 01:38:09
حسین وارث مسیح دانــلــود  1 جلسه 20 آذر 92 ارومیه
کشتار 9 میلیون ایرانی توسط انگلیس  دانــلــود  1 جلسه 24 آذر 92 کرمان(دانشگاه باهنر) 25 01:48:57
زیر خیمه خورشید دانــلــود  جلسه 1 24 آذر 92 کرمان 13/09 01:00:29
.زیر خیمه خورشید دانــلــود  جلسه 2 25 آذر 92 کرمان 13/09 01:00:36
بصیرت در فتنه های آخرالزمان  دانــلــود 7 دی 92 اصفهان 36/06 01:36:19
با کشتی نوح تا کشتی حسین (ع)(عهد 29)       دانلود 9 دی 92 تهران
لابی های صهیونیستی دانــلــود  1 جلسه 10 دی 92 اراک
حکمت حسنی، عزت حسینی  دانــلــود 11 دی 92 اراک
محمد در عهدین دانــلــود  1 جلسه 12 دی 92 اراک
آغاز عهد دانــلــود  1 جلسه 21 دی 92 تهران (پزشکی آزاد)
.ثقلین مسیر گمشده مسلمین دانــلــود  1 جلسه 24 دی 92 کرج (مهدیه) 26/06 01:55:48
دشمن شناسی دانــلــود  1 جلسه 26 دی 92 اردکان 27/8 01:58:17
میلاد حضرت محمد (ص) دانــلــود  1 جلسه 1 بهمن 92 تهران 25 01:49:08
بررسی معضل رمالی و جن گیری (عهد 30)     دانــلــود 3 بهمن 92 تهران
سبک زندگی دانــلــود  1 جلسه 13 بهمن 92 قائم شهر 21/8 01:31:42
امواج خاکستری دانــلــود  1 جلسه 13 بهمن 92 نکا 22/06 01:34:58
حجاب دانــلــود  1 جلسه 13 بهمن 92 ساری 21/03 01:30:32
جاهلیت مدرن دانــلــود  1 جلسه 15بهمن 92 شهر ری 22/08 01:39:06
خطر و هابیت و جریان های تکفیری دانــلــود  1 جلسه 16 بهمن 92
 مدافعین حریم ولایت دانــلــود  جلسه 1  16 بهمن 92     6/81  28:12    
 مدافعین حریم ولایت دانــلــود  جلسه 2  17 بهمن 92     8/61  35:64    
چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 1 (عهد 31)     دانــلــود 17 بهمن 92 تهران
انقلابی به سوی ظهور دانــلــود  1 جلسه 18 بهمن 92 شهرک قدس (هیئت بیت العباس) 14/09 01:02:20
تهدیدات انقلاب اسلامی دانــلــود  1 جلسه 21 بهمن 92 (تهران) مسجد صاحب زمان 28/08 01:02:43
چگونه زمان خود را مدیریت کنیم 2 (عهد 32)    دانــلــود تهران
سبک زندگی در آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه 27 بهمن 92 کاشان 24/09 01:44:39
اسرار غیبت امام عصر دانــلــود  1 جلسه 28 بهمن 92 کاشان 31/04 02:11:49
آخرالزمان از آن کیست؟ دانــلــود  1 جلسه 30 بهمن 92 سیستان و بلوچستان 21/02 02:02:59
عرفان های کاذب دانــلــود  1 جلسه 5 اسفند 92 تهران 19 01:20:50
عرفان های کاذب دانــلــود  1 جلسه 6 اسفند 92 تهران 3/26 00:13:24
عدالت گمشده آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه 5 اسفند 92 دانشگاه علوم قضایی 52/5 02:32:37
شاخ شیطان (عهد 33) دانــلــود  جلسه 1 7 اسفند 92 تهران
شاخ شیطان (عهد 33) دانــلــود  جلسه 2 8 اسفند 92 تهران
شاخ شیطان (عهد 33) دانــلــود  جلسه 3 9 اسفند 92 تهران
سبک زندگی و رسالت دانشجویی دانــلــود  1 جلسه 12 اسفند 92 کازرون 19/02 01:51:23
رسانه های مدرن و سبک زندگی دانــلــود  1 جلسه 13 اسفند 92 شیراز
عدالت گمشده آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه 13 اسفند 92 فارس)دانشگاه علوم تحقیقات(
شأن زن در اسلام دانــلــود  1 جلسه 15 اسفند 92 شیراز 11/7 00:49:31
حضرت زینب دانــلــود  1 جلسه 15 اسفند 92 تهران (مکتب الزهرا) 18/01 01:18:49
معرفت فاطمی دانــلــود  1 جلسه 20 اسفند 92 شاهین شهر 20/01 01:25:30
آسیب شناسی فاطمیه دانــلــود  1 جلسه 20 اسفند 92 خمینی شهر 21/08 01:32:43
حضرت زهرا دانــلــود  جلسه 1 23اسفند 92 مشهد (یک هفتاد و سوم ) 16/09 01:37:57
حضرت زهرا دانــلــود  جلسه 2 24اسفند 93 مشهد (یک هفتاد و سوم )