موضوع سخنرانی   تعدا جلسات تاریخ مکان حجم زمان
آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه 20 فروردین 90 تهران
جنگ نرم - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 21 فروردین 90 کاشان
 جنگ نرم - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  21 فروردین 90  کاشان     
عبرت های بنی اسراییل دانــلــود  1 جلسه 28 فروردین 90 کاشان
 عبرت های بنی اسراییل  دانــلــود  1 جلسه   28 فروردین 90  کاشان     
خلقت در تورات و قرآن - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 22 فروردین 90 دانشگاه آزاد تهران جنوب
 خلقت در تورات و قرآن  دانــلــود  1 جلسه  22 فروردین 90  دانشگاه آزاد تهران جنوب     
تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 29 فروردین 90 دانشگاه خواجه نصیر طوسی
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 4 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 5 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 6 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 7 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 8 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
 تاریخ بنی اسرائیل و راز ذریه - بخش 9 دانــلــود  1 جلسه  29 فروردین 90  دانشگاه خواجه نصیر طوسی     
عبرتهای بنی اسرائیل - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه اردیبهشت 90 علم و فرهنگ
 عبرتهای بنی اسرائیل -بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  اردیبهشت 90  علم و فرهنگ     
راز ذریه - قسمت ا دانــلــود  جلسه 1 اردیبهشت 90 گلستان (دانشگاه)
 راز ذریه - قسمت 2 دانــلــود  جلسه 2  اردیبهشت 90       
 راز ذریه - قسمت 3 دانــلــود  جلسه 3  اردیبهشت 90       
 راز ذریه - قسمت 4 دانــلــود  جلسه 4  اردیبهشت 90       
 راز ذریه - قسمت 5 دانــلــود  جلسه 5  اردیبهشت 90       
 راز ذریه - قسمت 6 دانــلــود  جلسه 6  اردیبهشت 90       
بیداری اسلامی-نقد فیلم ۲۰۱۲ - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 1 اردیبهشت 90 تهران
 بیداری اسلامی - نقد فیلم 2012 - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  1 اردیبهشت 90  تهران     
 بیداری اسلامی - نقد فیلم 2012 - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  1 اردیبهشت 90  تهران     
شیطان پرستی دانــلــود  1 جلسه 3 اردیبهشت 90 تاکستان
معماران اقتصاد - بخش اول دانــلــود  1 جلسه 4 اردیبهشت 90
 معماران اقتصاد - بخش دوم دانــلــود  1 جلسه  4 اردیبهشت 90       
مهدویت و تفکر ماندگار دانــلــود  1 جلسه 11 اردیبهشت 90 گنبد کاووس
راز ذریه و یهود شناسی دانــلــود  1 جلسه 12 اردیبهشت 90 گلستان
راز داوینچی دانــلــود  1 جلسه 28 اردیبهشت 90 گیلان (دانشکده علوم پزشکی)
 معتکفین دانــلــود  1جلسه  4 خرداد 90  شیراز     
عبرتهای بنی اسراییل - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 8 خرداد 90 آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)
عبرتهای بنی اسراییل  - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه 8 خرداد 90 آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)
 عبرتهای بنی اسراییل - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه   8 خرداد 90  آذربایجان (دانشگاه تربیت معلم)     
پرسش و پاسخ دانــلــود  1 جلسه 12 خرداد 90
زن، حجاب، فمینیسم دانــلــود  1 جلسه 17 خرداد 90 دانشگاه الزهرا
پرسش و پاسخ دانــلــود  1 جلسه 19 خرداد 90
سلطه پوشالی ۵- پیرامون حوادث منطقه  دانــلــود 1 جلسه خرداد90 پایگاه شهید رمضانی
سوریه (پاسخ به سؤال) دانــلــود  12 دقیقه 23 خرداد 90
عبرت های بنی اسرائیل - جلسه 1 دانــلــود  جلسه 1 24  خرداد 90 مشهد (یک هفتاد و سوم)
 عبرت های بنی اسراییل - جلسه 2 دانــلــود   جلسه 2  25 خرداد 90  مشهد (یک هفتاد و سوم)     
 عبرت های بنی اسراییل - جلسه 3 - بخش 1 دانــلــود   جلسه 3  26 خرداد 90  مشهد (یک هفتاد و سوم)     
 عبرت های بنی اسراییل - جلسه 3 - بخش 2 دانــلــود  جلسه 3  26 خرداد 90  مشهد (یک هفتاد و سوم)      
 عبرت های بنی اسراییل - جلسه 3 - بخش 3 دانــلــود  جلسه 3  26 خرداد 90  مشهد (یک هفتاد و سوم)      
شعبده ی شیطان - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه خرداد 90 تویسرکان
 شعبده شیطان - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  خرداد 90  تویسرکان     
 شعبده شیطان - بخش 3 دانــلــود  1 جلسه  خرداد 90  تویسرکان     
 فرقه های انحرافی دانــلــود  1جلسه  1 تیر 90  کرج     
مهدویت دانــلــود  1 جلسه 20 تیر 90 تهرانپارس
راز  ذریه - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه مرداد 90 اردبیل
 راز ذریه  - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  مرداد 90  اردبیل     
سالن کنفرانس محبان اهل بیت دانــلــود  1 جلسه 12 مرداد 90
عبرتهای بنی اسراییل دانــلــود  1 جلسه 3 شهریور 90 کرمان
بیداری اسلامی دانــلــود  1 جلسه 18 شهریور 90 مشهد (یک هفتاد و سوم)
نقش ایران در ظهور دانــلــود  1 جلسه 19 شهریور 90 مشهد (یک هفتاد و سوم)
فرقه های انحرافی دانــلــود  1 جلسه 21 شهریور 90 فردیس کرج
علائم ظهور دانــلــود  1 جلسه 27 شهریور 90 سالن الغدیر
سلطه پوشالی ۶ - فرقه های ضاله دانــلــود  1 جلسه 4 مهر 90
تحریف در ادیان مختلف دانــلــود  جلسه 1 15  مهر 90 مشهد(مهدیه)
تحریف در ادیان مختلف  دانــلــود  جلسه 2  16  مهر 90  مشهد(مهدیه)     
تحریف در ادیان مختلف - بخش 1 دانــلــود  جلسه 3  17  مهر 90  مشهد(مهدیه)     
 تحریف در ادیان مختلف - بخش 2  دانــلــود  جلسه 3  17  مهر 90  مشهد(مهدیه)      
یهود و رسانه دانــلــود  1 جلسه 24 مهر 90 اهواز
تمدن دانــلــود  1 جلسه 24 مهر 90 اهواز
عرفان های نوظهور دانــلــود  1 جلسه 25 مهر 90 امیدیه (دانش آموزان دختر)
عرفان های نو ظهور  دانــلــود  1 جلسه 25 مهر 90 دانشگاه آزاد
عرفان های نوظهور دانــلــود  1 جلسه 26 مهر 90 امیدیه (مسجد جامع قدس)
عرفان های نو ظهور دانــلــود  1 جلسه 26 مهر 90 دانشگاه آزاد
راز ذریه و نسل و سلطه صهیونیزم بر رسانه دانــلــود  1 جلسه 26 مهر 90 امیدیه (مسجد جامع)
فتح بدون خونریزی دانــلــود  1 جلسه 13 آبان 90 تهران
عرفان های نو ظهور دانــلــود  1 جلسه 18 آبان 90 دانشگاه ازاد پزشکی
حقیقت ذوالقرنین (عهد 1) - بخش 1  دانــلــود یک جلسه  26 آبان 90 تهران
 حقیقت ذوالقرنین (عهد 1) - بخش 2  دانــلــود  یک جلسه 26 آبان 90  تهران     
نمادهای گمشده دانــلــود  جلسه 1 28 آبان 90 دانشکده هنر
بیداری اسلامی- بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 30 آبان 90 آمل
 بیداری اسلامی - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه   30 آبان 90  آمل     
گذار به حکومت مهدوی دانــلــود  1 جلسه 2 آذر 90 دانشگاه ازاد پزشکی
موسیقی دانــلــود  1 جلسه 2 آذر 90 دانشگاه ازاد پزشکی
نمادهای گمشده دانــلــود  جلسه 2 5 آذر 90 دانشکده هنر
چگونه زندگی کنیم دانــلــود  1 جلسه 6 آذر 90 لاهیجان
نقش ایران در بیداری اسلامی(راز) دانــلــود  1 جلسه 6 آذر 90 رشت (دانشگاه آزاد)
شجره ملعونه (عهد 2)  دانــلــود 10 آذر 90 تهران
حماسه سرخ (عهد 3)  دانــلــود 24 آذر 90 تهران
منجی دانــلــود  1 جلسه 24 آذر 90 کرج
منجی و رسانه دانــلــود  1 جلسه 26 آذر 90 کاشان
از قیام تا انتقام دانــلــود  1 جلسه  27 آذر 90 کاشان
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  1 جلسه 30 آذر 90 اراک
ابزار رسانه ای دانــلــود  1 جلسه آذر 90 زنجان
نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت (عهد 4)  دانــلــود 8 دی 90 تهران
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 1 9 دی 90 مشهد (یک هفتاد و سوم )
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 2  10 دی 90  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
از عاشورا تا ظهور  دانــلــود  جلسه 3  11 دی 90  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 4  12 دی 90  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
از عاشورا تا ظهور دانــلــود  جلسه 5  13 دی 90  مشهد ( یک هفتاد و سوم)     
آینده از آن کیست؟ - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 10 دی 90 مشهد (دانشگاه فردوسی)
 آینده از آن کیست - بخش 2 دانــلــود  1 جلسه  10 دی 90  مشهد (دانشگاه فردوسی)     
فتنه انگلیسی دانــلــود  1 جلسه دی 90 مشهد(کمیته امداد)
نقش نماز در جهان معاصر- بخش 1 دانــلــود  2 جلسه 17 دی 90 تهران (دانشگاه امام صادق)
 نقش نماز در جهان معاصر - بخش 2 دانــلــود  2 جلسه  17 دی 90  تهران (دانشگاه امام صادق)     
عبرت های بنی اسرئیل - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه 21بهمن 90 سبزوار
 عبرت های بنی اسراییل - بخش 2 دانــلــود   1 جلسه  21بهمن 90  سبزوار     
 عبرت های بنی اسراییل - بخش 3 دانــلــود   1 جلسه  21بهمن 90  سبزوار     
 عبرت های بنی اسراییل - بخش 4 دانــلــود   1 جلسه  21بهمن 90  سبزوار     
 عبرت های بنی اسراییل - بخش 5 دانــلــود   1 جلسه  21بهمن 90  سبزوار     
 عبرت های بنی اسراییل - بخش 6 دانــلــود   1 جلسه  21بهمن 90  سبزوار     
پرسش و پاسخ - بخش 1  دانــلــود یک جلسه  22 بهمن 90 سبزوار
 پرسش و پاسخ - بخش 2  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 3  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 4  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 5  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 6  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 7  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
 پرسش و پاسخ - بخش 8  دانــلــود  یک جلسه 22 بهمن 90  سبزوار     
ایران یا اسلام دانــلــود  1 جلسه 6 بهمن 90 سبزوار
پرسش و پاسخ دانــلــود  1 جلسه 12  بهمن 90 سبزوار
 پرسش و پاسخ - بخش 1 دانــلــود  1 جلسه    19 بهمن 90  سبزوار    
 پرسش و پاسخ - بخش 2 دانــلــود   1 جلسه   19 بهمن 90   سبزوار    
جنگ نرم دانــلــود  1 جلسه 25 بهمن 90 ارومیه
عبرتهای بنی اسرائیل دانــلــود  1 جلسه 1 اسفند 90 مشهد
شیعه، یهود، آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه 1 اسفند 90 مشهد(دانشگاه رضوی)
 شیعه، یهود، آخرالزمان دانــلــود  1 جلسه   1 اسفند 90  مشهد(دانشگاه رضوی)     
نقد فیلم ۲۰۱۲ - قسمت اول دانــلــود  1 جلسه 6 اسفند 90 اصفهان
 نقد فیلم 2012 - قسمت دوم - بخش 1 دانــلــود   1 جلسه  6 اسفند 90  اصفهان     
نقد فیلم 2012- قسمت دوم - بخش 2  دانــلــود   1 جلسه  6 اسفند 90  اصفهان     
 نقد فیلم 2012 - قسمت دوم - بخش 3 دانــلــود   1 جلسه  6 اسفند 90  اصفهان     
 نقد فیلم 2012 - قسمت سوم دانــلــود  1 جلسه   6  اسفند 90   اصفهان      
پروتکل های یهود دانــلــود  1 جلسه 7 اسفند 90 کاشان
ولایت و مهدویت دانــلــود  1 جلسه 14 اسفند 90 دامغان
اسطوره های صهیونیزم- نقاط ضعف اسراییل(عهد 5)  دانــلــود 25 اسفند 90 تهران