سخنرانی های سال ۹۷

موضوع  دانــلــود تاریخ تعداد جلسات  مکان

درسایه ابوتراب

 

کیفیت 24
دانلود

1397/01/10

1

 مشهدمقدس
حرم مطهر

 

  در سایه ابوتراب

کیفیت80

دانلود

1397/01/10

1

مشهد مقدس
حرم مطهر

 

تحلیل سیره سیاسی اجتماعی امیرالمومنین (ع)

کیفیت 24

دانلود

1397/01/10

1
 مشهد مقدس
مجتمع
امیرالمومنین


 تحلیل سیره سیاسی اجتماعی امیرالمومنین (ع)

کیفیت 80

دانلود

1397/01/10

1

مشهد مقدس
مجتمع
امیرالمومنین


 ملت ابراهیم

کیفیت 24

دانلود

1397/01/10

 1 مشهد مقدس
در جمع
معتکفین

 

ملت ابراهیم

کیفیت 80
دانلود

1397/01/10

 1

مشهد مقدس
در جمع
معتکفین

 

 از جمهوری اسلامی تاانقلاب اسلامی

کیفیت 24
دانلود

1397/01/11


 1

شیراز
درجمع معتکفین

 

 از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی

کیفیت 80
دانلود

1397/01/11


1


شیراز
در جمع معتکفین

 

حضرت  زینب س آموزگار مکتب عاشورا

کیفیت 24
دانلود

 1397/01/12

1

تهران
حسینیه موسی بن جعفر ع

 

 حضرت زینب س آموزگار مکتب عاشورا

کیفیت 80
دانلود


 1397/01/12

1

تهران
حسینیه موسی بن جعفر ع

 

مهدویت و جوانان

کبفیت 24
دانلود

 1397/01/31

 1

دماوند
مسجدجامع

 

مهدویت و جوانان

کیفیت 80
دانلود

1397/01/31

 1

دماوند
مسجد جامع

 

 تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/03

 1

 قم
دانشگاه صنعتی

 

 تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/03

 1

 قم
دانشگاه صنعتی

 

 جوان و ازدواج

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/06

 1

 تهران
فرهنگسرای اندیشه

 

 جوان و ازدواج

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/06

 1

 تهران
فرهنگسرای
اندیشه

 

 مهدویت وظهور

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/10

 1

 تهران
درجمع کارکنان ایران خودرو

 

 مهدویت و ظهور

 کیفیت 80
دانلود

1397/02/10

 1

 تهران
درجمع کارکنان ایران خودرو

 

 احیای مهدوی

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/11

 1

 تهران
مهدیه

 

 احیای مهدوی

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/11

 1

 تهران
مهدیه

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب اول

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/12

 1

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین- شب اول

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/12

 1

 شاهرود
هئیت عاشقان
مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین - شب دوم

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/13

 1

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین - شب دوم

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/13

 1

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب سوم

 کیفیت 24
دانلود

 1397/02/14

 1

 شاهرود
 هئیت عاشقان مهدی عج

 

 شرح زیارت آل یاسین-شب سوم

 کیفیت 80
دانلود

 1397/02/14

 1

 شاهرود
هئیت عاشقان مهدی عج

 

 تحلیل اتفاقات اخیر کشور

 کیفیت 24
دانلود

 1397/03/05

 1

 تهران
کهف الشهدا

 

 تحلیل اتفاقات اخیر کشور

 کیفیت 80
دانلود

 1397/03/05

 1

 تهران
کهف الشهدا

 

 شب 21
رمضان

 کیفیت 24
دانلود

 1397/03/15

 1

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب 21
رمضان

 کیفیت 80
دانلود

 1397/03/15

 1

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب 23
رمضان

 کیفیت 24
دانلود

 1397/03/17

 1

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 شب 23
رمضان

80 کیفیت
دانلود

 1397/03/17

 1

 مشهدمقدس
مجتمع امیرالمومنین ع

 

 برنامه جهان آرا

 کیفیت 24
دانلود

 1397/03/19

 1

 تهران
شبکه افق

 

 برنامه جهان آرا

کیفیت 80
دانلود

 1397/03/19

 1

 تهران
شبکه افق

 

 جریان شناسی
انقلاب

 کیفیت 24
دانلود

 1397/03/21

 1

 تهران
حسینیه امام سجاد ع

 

 جریان شناسی
انقلاب

 کیفیت 80
دانلود

 1397/03/21

 1

 تهران
حسینیه امام سجاد ع

 

 تحلیل مسائل سیاسی روز

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/18

 1

 اسلام شهر
مسجدطفلان مسلم ع

 

 تحلیل مسائل سیاسی روز

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/18

 1

 اسلام شهر مسجد طفلان مسلم ع

 

 همایش دختران آفتاب

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/21

 1

 حسینیه شهید همت

 

 همایش دختران آفتاب

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/21

 1

 حسینیه شهید همت

 

 رجعت

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/29

 1

 مشهدمقدس
سالن شهیدحاتمی

 

 رجعت

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/29

 1

 مشهدمقدس
سالن شهیدحاتمی

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب اول

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/29

 1

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب اول

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/29

 1

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب دوم

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/30

 1

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب دوم

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/30

 1

مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب سوم

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/31

 1

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 کرامت ، عزت و مقاومت
شب سوم

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/31

 1

 مشهد مقدس
حرم مطهر

 

 سازمان جوانان آستان قدس

 کیفیت 24
دانلود

 1397/04/31

 1

 مشهد مقدس

 

 سازمان جوانان آستان قدس

 کیفیت 80
دانلود

 1397/04/31

 1

 مشهد مقدس

 

 آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/06

 1

 تبریز

 

 آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/06

 1

 تبریز

 

 تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/07

 1

 تبریز

 

 تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/07

 1

 تبریز

 

 نفوذ

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/11

 1

 کرج
تالار شهیدان نژاد فلاح

 

 نفوذ

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/11

 1

 کرج
تالار شهیدان نژاد فلاح

 

 بحران چهل سالگی انقلاب

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/16

 1

 اصفهان
گلستان شهدا

 

 بحران چهل سالگی انقلاب

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/16

 1

 اصفهان
گلستان شهدا

 

 هزینه مقاومت  ْ هزینه سازش

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/17

 1

 اصفهان

 

 هزینه مقاومت ْ هزینه سازش

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/17

 1

 اصفهان

 

 اهمیت شناخت غدیر

 کیفیت 24
دانلود

 1397/05/17

 1

 نجف آباد

 

 اهمیت شناخت غدیر

 کیفیت 80
دانلود

 1397/05/17

 1

 نجف آباد

 

 جادوی دلار

 کیفیت 24
دانلود

 1397/06/01

 1

 اردبیل

 

 جادوی دلار

 کیفیت 80
دانلود

 1397/06/01

 1

 اردبیل

 

 استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

 کیفیت 24
دانلود

 1397/06/04

 1

 شهریار - شهرک اسدآباد

 

 استراتژی انقلاب اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی

 کیفیت 80
دانلود

 1397/06/04

 1

 شهریار - شهرک اسد آباد

 

 بررسی مسائل سیاسی روز

 کیفیت 24
داتلود

 1397/06/07

 1

 مشهد مقدس

 

 بررسی مسائل سیاسی روز

 کیفیت 80
دانلود

 1397/06/07

 1

 مشهد مقدس

 

 عید غدیر خم

 کیفیت 24
دانلود

 1397/06/08

 1

 تهران
حسینیه فاطمه الزهرا (س)

 

 عید غدیر خم

 کیفیت 80
دانلود

 1397/06/08

 1

 تهران
حسینیه فاطمه الزهرا (س)

 

 دیدار با فعالان فرهنگی و مداحان

 کیفیت 24
دانلود

 1397/06/11

 1

 شیراز

 

 دیدار با فعالان فرهنگی و مداحان

 کیفیت 80
دانلود

 1397/06/11

 1

 شیراز

 

 مهدویت وآخرالزمان

کیفیت 24
دانلود

1397/07/27

 1

مشهدمقدس

 

 مهدویت و آخرالزمان

کیفیت 80
دانلود

 1397/07/27

1

مشهدمقدس

 

عید بیعت

 کیفیت 24
دانلود

 1397/08/26

 1

 تهران

 

 عید بیعت

 کیفیت 80
دانلود

 1397/08/26

 1

تهران