سخنرانی های استاد صادقیان

دلایل انجام گناه - 95/06/05

دلایل انجام گناه - 95/06/05 ویژه

ترک گناه - 95/05/29

ترک گناه - 95/05/29 ویژه

ترک گناه - 95/05/29

ترک گناه - 95/05/29 ویژه

شب ولادت امام رضا علیه السلام

شب ولادت امام رضا علیه السلام ویژه

شب ولادت امام رضا علیه السلام

شب ولادت امام رضا علیه السلام ویژه

دعای ندبه - 95/05/22  - تنها مسیر سعادت، ظهور

دعای ندبه - 95/05/22 - تنها مسیر سعادت، ظهور ویژه

دعای ندبه - 95/05/22  - تنها مسیر سعادت، ظهور

دعای ندبه - 95/05/22 - تنها مسیر سعادت، ظهور ویژه

دعای ندبه - 95/05/08

دعای ندبه - 95/05/08 ویژه

دعای ندبه - 95/05/08

دعای ندبه - 95/05/08 ویژه

ندبه - 95/05/01

ندبه - 95/05/01 ویژه