عکس نوشته

و قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

و قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ویژه

و قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 🔵بگو اى بندگانم كه زياده بر خويشتن ستم روا داشته‏ ايد، از رحمت الهى نوميد مباشيد، (سوره مبارکه زمر، آیه ۵۳) 📖 #قرآن_در_زندگی #⃣ #عکس_نوشته_قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

جمعه یعنی .... چای با عطر حضور تو دم بکشد

جمعه یعنی .... چای با عطر حضور تو دم بکشد ویژه

جمعه یعنی .... چای با عطر حضور تو دم بکشد عکس_نوشته_مهدوی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرامش می یابد (سوره مبارکه رعد ، آیه۲۸)

آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرامش می یابد (سوره مبارکه رعد ، آیه۲۸) ویژه

آگاه باشید که دلها با یاد خدا آرامش می یابد (سوره مبارکه رعد ، آیه۲۸) 📖 قرآن در زندگی عکس نوشته قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از آنچه به شما روزى داده‏ ايم انفاق كنيد (سوره مبارکه بقره، آیه ۲۵۴)

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از آنچه به شما روزى داده‏ ايم انفاق كنيد (سوره مبارکه بقره، آیه ۲۵۴) ویژه

اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از آنچه به شما روزى داده‏ ايم انفاق كنيد (سوره مبارکه بقره، آیه ۲۵۴) 📖 #قرآن_در_زندگی #⃣ #عکس_نوشته_قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

به يكديگر بر انجام كارهای نیک و پرهیزگاری، کمک نمایید (سوره مبارکه مائده، آیه ۲)

به يكديگر بر انجام كارهای نیک و پرهیزگاری، کمک نمایید (سوره مبارکه مائده، آیه ۲) ویژه

به يكديگر بر انجام كارهای نیک و پرهیزگاری، کمک نمایید (سوره مبارکه مائده، آیه ۲) 📖 #قرآن_در_زندگی #⃣ #عکس_نوشته_قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

غروب جمعه ها، از پشت پنجره انتظار

غروب جمعه ها، از پشت پنجره انتظار ویژه

غروب جمعه ها، از پشت پنجره انتظار نفس می‌کشم نبودنت را و تسبیح می‌اندازم امید بودنت را . . . ‌ ♦️ این شهر انتظار تو را در دل دارد! برگرد ای مسیحای فاطمه . . . #⃣ #عکس_نوشته_مهدوی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

آیا نمیدانند که خداوند آنچه را پنهان میدارند یا آشکار میکنند را میداند؟ (سوره مبارکه بقره، آیه ۷۷)

آیا نمیدانند که خداوند آنچه را پنهان میدارند یا آشکار میکنند را میداند؟ (سوره مبارکه بقره، آیه ۷۷) ویژه

آیا نمیدانند که خداوند آنچه را پنهان میدارند یا آشکار میکنند را میداند؟ (سوره مبارکه بقره، آیه ۷۷) 📖 #قرآن_در_زندگی #⃣ #عکس_نوشته_قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید (سوره مبارکه بقره، آیه ۱۴۸)

در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید (سوره مبارکه بقره، آیه ۱۴۸) ویژه

🔵 در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید (سوره مبارکه بقره، آیه ۱۴۸) 📖 #قرآن_در_زندگی #⃣ #عکس_نوشته_قرآنی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73

شب به سحر رسانده ام

شب به سحر رسانده ام ویژه

ای منتظر، غمگین مباش قدری تحمل بیشتر

ای منتظر، غمگین مباش قدری تحمل بیشتر ویژه

ای منتظر، غمگین مباش قدری تحمل بیشتر گردی به پا شد از افق گویا سواری می‌رسد عکس_نوشته_مهدوی ✨ اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ ble.im/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ eitaa.com/yek73