عکس نوشته

شکرانه بده که خونبهای تو منم بین مردم کسانی هستند که برای به دست آوردن رضای خدا جانشان را تقدیم می‌کنند و خدا با آفرینش چنین افرادی نشان داده است که دلسوز بندگانش است.

شکرانه بده که خونبهای تو منم بین مردم کسانی هستند که برای به دست آوردن رضای خدا جانشان را تقدیم می‌کنند و خدا با آفرینش چنین افرادی نشان داده است که دلسوز بندگانش است.

کنار دخترِباران و خواهرِ خورشید

کنار دخترِباران و خواهرِ خورشید

جمعه ها رفت ولی جمعه موعود نشد

جمعه ها رفت ولی جمعه موعود نشد

مسلمانان در راه اجرای عدالت با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است برای رضای خدا شهادت

مسلمانان در راه اجرای عدالت با تمام توان ایستادگی کنید و هر جا لازم است برای رضای خدا شهادت

تنها او (مهدی(علیه‌السلام)) است که پس از دوران‌های طولانی بلاخیز و تنگناهای طاقت‌فرسا، غم‌ها و گرفتاری‌ها را از دل شیعیانش برطرف می‌نماید.

تنها او (مهدی(علیه‌السلام)) است که پس از دوران‌های طولانی بلاخیز و تنگناهای طاقت‌فرسا، غم‌ها و گرفتاری‌ها را از دل شیعیانش برطرف می‌نماید.

در بيابان های تاريک و ظلمانی و صحراهای خشک و بی آب و علف كه دست تطاول زمان بدان نمیرسد، برای شما دعا میكنم.

در بيابان های تاريک و ظلمانی و صحراهای خشک و بی آب و علف كه دست تطاول زمان بدان نمیرسد، برای شما دعا میكنم.

همان هایی که بازی و سرگرمی را دین و هدف خود قرار داده بودند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده بود امروز فراموششان میکنیم.

همان هایی که بازی و سرگرمی را دین و هدف خود قرار داده بودند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده بود امروز فراموششان میکنیم.

به آسمان نمی‌رسم به حجم سبز خانه‌ات

به آسمان نمی‌رسم به حجم سبز خانه‌ات

«انتظارفرج از نیمه ی خرداد کشید»

«انتظارفرج از نیمه ی خرداد کشید»

در خیلی از حرفهای درگوشی خیری نیست.

در خیلی از حرفهای درگوشی خیری نیست.