عکس نوشته

تسخیر کرده جذبۀ چشم تو ماه را   بی‌خود که نیست تو قمر این عشیره‌ای

تسخیر کرده جذبۀ چشم تو ماه را بی‌خود که نیست تو قمر این عشیره‌ای

در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم  سوزانده شدن باد سزای همه‌ی ما

در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم سوزانده شدن باد سزای همه‌ی ما

ای گمشده این دل سرگشته کجایی؟ بس نیست مگر در طلبت دربه‌دری ها؟

ای گمشده این دل سرگشته کجایی؟ بس نیست مگر در طلبت دربه‌دری ها؟

احمد شدی کتاب شدی مصطفی شدی    حالا تمام دار و ندار خدا شدی

احمد شدی کتاب شدی مصطفی شدی حالا تمام دار و ندار خدا شدی

مقام معظم رهبری: به حضرت بقیه الله عرض میکنیم کشور خودش را به ساحل نجات برساند.

مقام معظم رهبری: به حضرت بقیه الله عرض میکنیم کشور خودش را به ساحل نجات برساند.

هر وقت که تو بیایی، آغاز تقویم است...

هر وقت که تو بیایی، آغاز تقویم است...

مقام معظم رهبر: امسال سالِ جهشِ تولید است. کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان شاءالله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان شاءالله به وجود بیاورد.

مقام معظم رهبر: امسال سالِ جهشِ تولید است. کسانی که دست اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان شاءالله جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان شاءالله به وجود بیاورد.

مهر تو است حلقۀ وصل خدا و خلق    داری به دست خاتم باب الحوائجی

مهر تو است حلقۀ وصل خدا و خلق داری به دست خاتم باب الحوائجی

زرق و برق بدلیجات اسیرت نکند

زرق و برق بدلیجات اسیرت نکند

پناه عالمیان در پناه چادر توست  یقین زمین و زمان در پناه چادر توست

پناه عالمیان در پناه چادر توست یقین زمین و زمان در پناه چادر توست