عکس نوشته

اگر خداوند گزند و آسیبی برساند، آن را جزا و برطرف کننده‌ای نیست و اگر خیری برای تو نخواهد، فضل و احسانش را دفع کننده‌ای نیست، خیرش را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌رساند، و او بسیار آمرزنده مهربان است.

اگر خداوند گزند و آسیبی برساند، آن را جزا و برطرف کننده‌ای نیست و اگر خیری برای تو نخواهد، فضل و احسانش را دفع کننده‌ای نیست، خیرش را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌رساند، و او بسیار آمرزنده مهربان است.

کسانی کربلا هارو شناسایی کنن، که یک عمر مقابله با نفس داشتند یک عمر مرام داشتند یک عمر فطرتشون براشون مهم بوده یک عمر اهل بخشیدن بودن یک عمر اهل رحم کردن بودن یک عمر مودب بودن

کسانی کربلا هارو شناسایی کنن، که یک عمر مقابله با نفس داشتند یک عمر مرام داشتند یک عمر فطرتشون براشون مهم بوده یک عمر اهل بخشیدن بودن یک عمر اهل رحم کردن بودن یک عمر مودب بودن

تمام عُمر نَهَم سر به خاک این درگاه

تمام عُمر نَهَم سر به خاک این درگاه

من رهات نکردم  سوگند به روز وقتی نور می‌گیرد و به شب وقتی آرام می‌گیرد،که من نه تورا رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام

من رهات نکردم سوگند به روز وقتی نور می‌گیرد و به شب وقتی آرام می‌گیرد،که من نه تورا رها کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام

مراگردرتمنای‌توآیدصدبلابرسر

مراگردرتمنای‌توآیدصدبلابرسر

چه چیزی جهنمی‌تان کرد؟

چه چیزی جهنمی‌تان کرد؟

شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام تسلیت باد.

شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام تسلیت باد.

نَه پيرُهن نه زره نه عبا نه عمامه…

نَه پيرُهن نه زره نه عبا نه عمامه…

هدر نرفت ز پرتاب چله ها، تیری

هدر نرفت ز پرتاب چله ها، تیری

از دستمال اشک تو خونابه می‌چکد

از دستمال اشک تو خونابه می‌چکد