عکس نوشته

او با شماست هر کجا که باشید

او با شماست هر کجا که باشید

اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

اللهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭی ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭی ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ

هشت شوال سالروز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع علیهم السلام تسلیت باد.

هشت شوال سالروز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع علیهم السلام تسلیت باد.

خوشا به حال کسی که ثانیه ثانیه زندگی اش با یاد تو بگذرد

خوشا به حال کسی که ثانیه ثانیه زندگی اش با یاد تو بگذرد

ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎم ﺧﺪﺍ  ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺭﻳﺪ ، ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ .

ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎم ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺭﻳﺪ ، ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ .

عید سعید فطر مبارک باد.

عید سعید فطر مبارک باد.

آخر ای آرام جان! در ما نظر کن یک نظر

آخر ای آرام جان! در ما نظر کن یک نظر

تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌

تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌

بی ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺭﻭﺯی ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ، ﻳﺎﺭی ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .

بی ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺭﻭﺯی ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ، ﻳﺎﺭی ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .