عکس نوشته

نظری کن ای توانگر که به دیدارت فقیرم

نظری کن ای توانگر که به دیدارت فقیرم

روهی از مردم، بدون هیچ علم و دانشی، به مجادله درباره خدا بر می خیزند، و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند

روهی از مردم، بدون هیچ علم و دانشی، به مجادله درباره خدا بر می خیزند، و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند

دهه‌ی فجر برای ملت ایران، بلکه برای ملتهای مسلمان و در همه جا - و شاید برای دنیا به یک معنا - یک مبدأ عظیم تاریخی است

دهه‌ی فجر برای ملت ایران، بلکه برای ملتهای مسلمان و در همه جا - و شاید برای دنیا به یک معنا - یک مبدأ عظیم تاریخی است

میلاد امام جواد(علیه‌السلام) بر ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام) و شیعیان آن حضرت مبارک باد

میلاد امام جواد(علیه‌السلام) بر ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام) و شیعیان آن حضرت مبارک باد

من به آینده‌ی دنیا نگرانم‌ بی تو

من به آینده‌ی دنیا نگرانم‌ بی تو

لیله الرغائب

لیله الرغائب

🔹بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند همین که خیری به آنان برسد

🔹بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند همین که خیری به آنان برسد

آیا انسان می پندارد که بیهوده و باطل رها می شود و تکلیف و حساب و کتابی ندارد.

آیا انسان می پندارد که بیهوده و باطل رها می شود و تکلیف و حساب و کتابی ندارد.

تنها گناه ما طمع بخشش تو بود

تنها گناه ما طمع بخشش تو بود

این مردم زندگی زودگذر دنیا را دوست می دارند و آن روز سخت و سنگین را در ورای خود رها کرده اند

این مردم زندگی زودگذر دنیا را دوست می دارند و آن روز سخت و سنگین را در ورای خود رها کرده اند