عکس نوشته

امام زمان (عج) در غم و اندوه امام حسین (ع) میفرمایند:  اگر روزگار و خلقت خدا مرا به تاخیر انداخت و از یاری شما دور ماندم ، تا با دشمنان شما پیکار کنم هم اکنون هر صبح،شام اشک میریزم و جای اشک خون گریه میکنم...

امام زمان (عج) در غم و اندوه امام حسین (ع) میفرمایند: اگر روزگار و خلقت خدا مرا به تاخیر انداخت و از یاری شما دور ماندم ، تا با دشمنان شما پیکار کنم هم اکنون هر صبح،شام اشک میریزم و جای اشک خون گریه میکنم...

چون کودکی که گم شده در ازدحام شهر  دنبال رد پای تو هر جمعه می‌دوم

چون کودکی که گم شده در ازدحام شهر دنبال رد پای تو هر جمعه می‌دوم

همه اش سجده شده مثل پدر در گودال

همه اش سجده شده مثل پدر در گودال

هر فصلی بی تو ، نام دیگرش پاییز است...

هر فصلی بی تو ، نام دیگرش پاییز است...

جمعه های دلگیر

جمعه های دلگیر

ما در کوچه های تنگِ زمانه برای یاریِ امام غائب مان سیلی که هیچ! غصه هم نخورده ایم....

ما در کوچه های تنگِ زمانه برای یاریِ امام غائب مان سیلی که هیچ! غصه هم نخورده ایم....

پیش خیل دشمنان تنها خدا بود و حسین(علیه السلام)

پیش خیل دشمنان تنها خدا بود و حسین(علیه السلام)

خیلی گران تمام شد این آب خواستن‌ها    یک مَشک از قبیله ما یک عمو گرفت

خیلی گران تمام شد این آب خواستن‌ها یک مَشک از قبیله ما یک عمو گرفت

أنفِقوا مِمّا تُحِبّون را پدر آیینه است    میوه جان را فرستاده‌ست تا احیا شود

أنفِقوا مِمّا تُحِبّون را پدر آیینه است میوه جان را فرستاده‌ست تا احیا شود

کمی ز خون گلو را به آسمان پاشید  نمی ز خون گلو غسل آسمان می داد

کمی ز خون گلو را به آسمان پاشید نمی ز خون گلو غسل آسمان می داد