عکس نوشته

على بن موسى الرضا(علیه السلام) : من زار فيه مؤمنا ادخلالله قبره سبعين نورا و وسع فى قبره و يزور قبره كل يوم سبعون الف ملك ويبشرونه بالجنة.....

على بن موسى الرضا(علیه السلام) : من زار فيه مؤمنا ادخلالله قبره سبعين نورا و وسع فى قبره و يزور قبره كل يوم سبعون الف ملك ويبشرونه بالجنة.....

تا تو را گم نکنم بین کویر ای باران دست خالیِ مرا نیز بگیر ای باران

تا تو را گم نکنم بین کویر ای باران دست خالیِ مرا نیز بگیر ای باران

می آیی از تمامِ جهان مهربانترین    روزی به ربنای زمین ،آسمانترین

می آیی از تمامِ جهان مهربانترین روزی به ربنای زمین ،آسمانترین

5 روز تاغدیر

5 روز تاغدیر

6روز تا غدیر

6روز تا غدیر

7روز تا غدیر

7روز تا غدیر

8روز تا غدیر

8روز تا غدیر

9روز تا غدیر

9روز تا غدیر

بندگی کردی خلیل ما شدی...

بندگی کردی خلیل ما شدی...

10 روز تا غدیر

10 روز تا غدیر