تازه های کانون

گزارش تصویری سخنرانی علیرضا پورمسعود

گزارش تصویری سخنرانی علیرضا پورمسعود ویژه

گزارش تصویری غنچه های حسینی

گزارش تصویری غنچه های حسینی ویژه

گزارش تصویری غنچه های حسینی

گزارش تصویری غنچه های حسینی ویژه

همایش بزرگ غنچه های حسینی

همایش بزرگ غنچه های حسینی ویژه

گزارش تصویری جلسه چهارم مناجات ماهانه

گزارش تصویری جلسه چهارم مناجات ماهانه ویژه

گزارش تصویری جلسه هفتم دشمن شناسی

گزارش تصویری جلسه هفتم دشمن شناسی ویژه

چهارمین جلسه مناجات ماهانه مهدوی

چهارمین جلسه مناجات ماهانه مهدوی ویژه

آزمون دوره مقدماتی مهدویت

آزمون دوره مقدماتی مهدویت ویژه

گزارش تصویری 💠 آزمون دوره مقدماتی مهدویت 📆 ۶ مهر ماه ۹۷ 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir

جلسه ششم دوره آموزشی  دشمن شناسی _  دکتر باقرزاده

جلسه ششم دوره آموزشی دشمن شناسی _ دکتر باقرزاده ویژه

⭕ #گزارش_تصویری جلسه ششم دوره آموزشی دشمن شناسی 💠 دکتر باقرزاده 📆 ۵ مهر ماه ۹۷ 📲 کانون فرهنگی یک هفتادوسوم 🌐 yek73.ir ✅ t.me/yek73 ✅ sapp.ir/yek73.ir ✅ gap.im/yek73

طرح مهرمهدوی شماره 17

طرح مهرمهدوی شماره 17 ویژه

طرح مهرمهدوی شماره 17 برگزاری مراسم در منزل یکی از عشاق امام حسین علیه السلام که توانایی گرفتن روضه نداشتن ویژه بانوان ۲۷شهریور97